Ibgħat l-indirizz u nibgħatulek żerriegħa tal-fjuri

Ibgħat l-indirizz u nibgħatulek żerriegħa tal-fjuri

Kontra l-pandemija niżirgħu ftit kulur.

Qed inqassmu żerriegħa ta’ 11-il-tip ta’ fjuri annwali u biennali:

Zinnia, ‘Pot Marigolds’, Verbascum, Digitalis, Lavatera, Lupins, Tagetes, Aster, Rudbeckia, Scabiosa u Cosmos.

Ibgħat l-indirizz tiegħek b’messaġġ privat u nibgħatulek iż-żerriegħa d-dar.

Grazzi kbira lill-kollaboraturi li qed jgħinu f’din l-inizjattiva.

Struzzjonijiet:
1. Prepara roqgħa art imħallta bil-kompost jew pot imdaqqsa; saqqi sew.

2. Xerred iż-żerriegħa bi ftit distanza bejn waħda jew oħra (pakkett iservi għal 3 pots jew għal 2 metri kwadri fl-art).

3. Għafas ftit iż-żerriegħa biex ikolla kuntatt mal-ħamrija.

4. Għatti bi ftit għabra fina.

5. IMPORTANTI: Żomm l-art niedja regolarment, saqqi ftit kuljum għall-ewwel ġimgħatejn bil-mod b’bexxiexa ‘spray’ b’mod li ma ċċaqlaqx wisq il-ħamrija.

6. Gawdi r-riżultat 🙂

 

83 Replies to “Ibgħat l-indirizz u nibgħatulek żerriegħa tal-fjuri

 • Isabelle Tanti

  By Isabelle Tanti

  Reply

  Great initiative. Abit of colour and nature helps to lift our spirits and lookforward with hope.

 • Isabelle Tanti

  By Isabelle Tanti

  Reply

  Posted my comments on another post but forgot to include home address. Here goes
  Isabelle Tanti
  10 Carina St Mary street
  Mosta MST 4131
  Malta

 • Doris Apap

  By Doris Apap

  Reply

  PROSET HAFNA U GRAZZI My Adress 16 Triq A Darcel San Paul Tat Targa .

 • Monique Fava

  By Monique Fava

  Reply

  Nixtieq nircievi iz-zerriegha fl-indirizz 49, Triq ic-Combini, Zurrieq ZRQ1210.
  Grazzi u proset ta dan l-inizjattiva!

 • Antoinette Cocker

  By Antoinette Cocker

  Reply

  33,Marian
  Misrah Karmenu Grima,
  Zejtun
  ZTN 1460

 • Rose

  By Rose

  Reply

  A very good idea Dr Agius we do need something to make us happy in these dull times Thank your

 • Mariella caruana

  By Mariella caruana

  Reply

  Yes please I would like some seeds thank you.

 • Christine Agius

  By Christine Agius

  Reply

  Thank you for this initiative 👏👏

 • A. Aquilina

  By A. Aquilina

  Reply

  Prosit. Being positive is being creative!

 • Peter Darmanin

  By Peter Darmanin

  Reply

  L-indirizz tieghi huwa dan:

  Peter Darmanin
  86/7 The Strand,
  Sliema SLM1022

  Grazzi bil-quddiem. Keep up the good work.
  Peter

 • Mary Finger

  By Mary Finger

  Reply

  Thanks! Never say no to more flowers in our fields!

 • Mary Rose Mizzi

  By Mary Rose Mizzi

  Reply

  Interested

  102, Casa Mizzi
  St. Peter Street
  KIRKOP KKP 1527

 • John Paul Busuttil

  By John Paul Busuttil

  Reply

  I appreciate your kind initiative

 • Johann Borg

  By Johann Borg

  Reply

  Johann Borg
  No 96 Cherish Flat No1 Triq l-Izbark tat-Torok Birzebbuga

 • Doreen Xuereb

  By Doreen Xuereb

  Reply

  I wish to try to grow these flowers. Thanks.

 • Joseph Muscat

  By Joseph Muscat

  Reply

  Inizzjativa tassew briilianti hbieb

  Girlanda 62
  ST ALBERT STREET,
  GZIRA GZR1154

 • Margaret Vella

  By Margaret Vella

  Reply

  175 , Santa Marija Apartments , Apt 5,
  Ta Masrija Road,
  Mellieha MLH1635

 • Glenn Gusman

  By Glenn Gusman

  Reply

  124 Bright Lights Flc triq L-Zbark Tal-Francizi mellieha

 • Antonella

  By Antonella

  Reply

  Ivy Mansion
  Triq Inguanes
  Had dingli

  Grazzi

 • Sarah Attard

  By Sarah Attard

  Reply

  11, Blessings
  Triq Achille Ferris
  Haz Zebbug
  ZBG1433

 • Anthony Galea

  By Anthony Galea

  Reply

  Taz Zinnia nixtieq pls. U jekk u possibbli tal marigolds.

 • Anthony Galea

  By Anthony Galea

  Reply

  Caton Neolithic Temples Str Tarxien. Taz zinnia u marigolds pls

 • Lino Bartolo

  By Lino Bartolo

  Reply

  Proset tal-Inizjattiva, Tista tibghatli ftit minn din iz-zerriegha?

 • Marcelle Busuttil

  By Marcelle Busuttil

  Reply

  Address
  118/2 Blanche Huber Str.
  Sliema

 • Daniela Vella Borg

  By Daniela Vella Borg

  Reply

  Grazzi jien nippartecipa.

 • Josanne Ellul

  By Josanne Ellul

  Reply

  Grazzi hafna u awguri

 • Josanne Ellul

  By Josanne Ellul

  Reply

  Address Josanne Ellul
  Grinzing 15
  Dr T Agius Ferrante
  Mtarfa Malta

  grazzi

 • Alfred

  By Alfred

  Reply

  Alfred muscat block a 4 flat 3 gzari street mosta

 • Antoine Cefai

  By Antoine Cefai

  Reply

  ‘London’ 243
  Gzira
  GZR1366
  Malta GC

 • Tony Sammut

  By Tony Sammut

  Reply

  Naprezza ghal gest li qed taghmlu u nirringrazzjakom mil qalb
  Inselmilkom.

 • Tony Sammut

  By Tony Sammut

  Reply

  Grazzi tal inizjattiva ghax jien dellittant
  tal pjanti.Insellmilkom.
  20 Il Holma Triq Il Qronfol
  San Gwann.
  Sgn 1353

 • Myriam Grech

  By Myriam Grech

  Reply

  L-indirizz
  186 Triq l-Isperanza
  Mosta MST1305

 • Andrew Bonett

  By Andrew Bonett

  Reply

  Prosit tal inizjativa.
  Springvale, Blk D, Flt 3
  Triq il Parilja
  Santa Venera
  SVR1930

 • Doris

  By Doris

  Reply

  Nice idea well done

 • C S

  By C S

  Reply

  See you as very knowledgeable on EU. Love Tulips

 • Antonia Attard

  By Antonia Attard

  Reply

  Indirizz:
  Ms. Antonia Attard
  129, flat 8, Anton Georgina court
  Zejtun road
  Marsaxlokk
  MXK9023

 • Ian Attard

  By Ian Attard

  Reply

  Can you please tell me what I can do to participate in this Thanks in Advance

 • Ian Attard

  By Ian Attard

  Reply

  Can you please tell me what I can do to participate in this Thanks in Advance

 • Carmelo Vassallo

  By Carmelo Vassallo

  Reply

  58 Sunset court flt 1 Triq hal-bordi lija
  Lia1620
  Jekk jghogbok tibatli ftit zerrija tal fjuri please.
  Grazzi u Prosit.

 • Charmaine Buttigieg

  By Charmaine Buttigieg

  Reply

  Prosit u grazzi tal-hidma tieghek.

 • Rita Pulis, Aurora 5, Blat il-Qamar Rd., Siggiewi , She 3331

  By Rita Pulis, Aurora 5, Blat il-Qamar Rd., Siggiewi , She 3331

  Reply

  Grazzi

 • Stephanie Gerada

  By Stephanie Gerada

  Reply

  Prosit ta’ l-inizjattiva.
  Niehu pjacir jekk nircievi f’dan l-indirizz: 43, Lwien, Flat 1, Triq iz-zebbuga, Gudja

 • Petrina Camenzuli

  By Petrina Camenzuli

  Reply

  Prosit ta l inizjattiva u grazzi,ix ctieli u l fjuri huma sehan tal mohh.

 • Anthony Pulis

  By Anthony Pulis

  Reply

  Aurora, 5, Blat il-Qamar Rd., Siggiewi She 3331

 • Claudia Deguara

  By Claudia Deguara

  Reply

  39, florentia, flat 2, triq il kannizzata hal balzan

 • Antonella Gagus

  By Antonella Gagus

  Reply

  Prosit ta din linizattiva. Idea sabiha hafna..Nixtieq nircievi iz zerriegha. Grazzi.

  Antonella Gagus
  35 Lampuka Street
  Paola PLA 1141

 • Therese Cutajar

  By Therese Cutajar

  Reply

  Grazzi hafna, inhobbhom il pjanti jiena.

 • Therese Cutajar

  By Therese Cutajar

  Reply

  Oooppsss sorry ghax insejt nibghatlek l indirizz tad dar…..129 Iris Triq Bir- Bal, Balzan BZN 9013

 • Jane Tanti

  By Jane Tanti

  Reply

  9 Rustica Court
  Penthouse 6
  Triq Bjagju Galea
  Tarxien
  TXN 1502

 • Donna Bajada

  By Donna Bajada

  Reply

  Grazzi

 • Rosette

  By Rosette

  Reply

  Prosit li qed tipprova tferrah n nies.

 • Darren Borg

  By Darren Borg

  Reply

  95, Portus Juliani Fl 5, Spinola Road, St Julian’s

 • Joanne Sultana

  By Joanne Sultana

  Reply

  Old Trafford
  10th March 1885 Street
  Kercem

 • Antonia Camilleri

  By Antonia Camilleri

  Reply

  Villa Camilleri
  Mgarr Road
  Ghajnsielem

 • Doris Grech

  By Doris Grech

  Reply

  17 St Mary Street
  Victoria
  Gozo

 • Pauline cassar 39,caswell triq l musbieh naxxar

  By Pauline cassar 39,caswell triq l musbieh naxxar

  Reply

  Nixtieq ftit zrierah jekk joghbok grazzi

 • Maria Vella

  By Maria Vella

  Reply

  Proset tassew u grazzi mill – qalb l amjent ghandna niehu hsieb u ngawdu grazzi u nawguralek hafna

 • Maria Vella

  By Maria Vella

  Reply

  Proset tassew u grazzi mill – qalb l amjent ghandna niehu hsieb u ngawdu grazzi u nawguralek hafna
  Maria Vella
  62 triq in Ninfa Ninfa calypso
  Mellieħa
  Mlh 1917

 • Jane Camilleri

  By Jane Camilleri

  Reply

  Grazzi u prosit

 • Maria Camilleri

  By Maria Camilleri

  Reply

  Ideja veru sabiha. Ghandna bzonn hafna iktar sigar u pjanti f’ pajjizna Grazzi..

 • Doris Schembri

  By Doris Schembri

  Reply

  Can I have the address to send for the seeds.
  Thank you

 • Gauci Stefan

  By Gauci Stefan

  Reply

  Nixtieq nircievi iz zerriegha fuq dan lindirizz jekk jogghbok.
  View point ,block 1 , Apartment 4, snajjin street Mellieha.

 • Lina Said

  By Lina Said

  Reply

  Thnks done

 • Leone Farrugia

  By Leone Farrugia

  Reply

  Grazzi tal inizzjattiva nixtieq nircievi dawn iz zerriegha ghax inhobb il gnien Inselli ghalik

 • Leone farrugia

  By Leone farrugia

  Reply

  Josleo 20, Wied-il -ghasel street Mosta

 • carmen

  By carmen

  Reply

  Please I would like some

 • Maria Zerafa

  By Maria Zerafa

  Reply

  I would love to have some seeds, I will add more colours in my yard and on the roof.
  Thank you for your initiative

 • Mary Zerafa

  By Mary Zerafa

  Reply

  Thanks for your initiative. I would love to have the seeds to add more colours in my yard and on the roof.
  “Maurilio”
  Giuzeppe Micallef street Zabbar 1755

 • Isabelle Marmara Gafa

  By Isabelle Marmara Gafa

  Reply

  Prosit hafna
  46, Silver Moon
  Triq San Piju V
  Marsaxlokk MXK 1470

 • Therese

  By Therese

  Reply

  What a beautiful idea. Thank you.💐🌻🌺🌷

 • Rita

  By Rita

  Reply

  Chamonix
  Flat 4
  Triq Baliguarena Qrendi QRD 1352

 • Geraldine Fsadni

  By Geraldine Fsadni

  Reply

  I would like to receive the seeds. My address is: 36 Triq L-Ahmar, Marsaskala MSK 3751

 • Antoine Vassallo

  By Antoine Vassallo

  Reply

  prosit tal-inizjativa. dejjem jolqtuni ċerti kummenti tiegħek!
  ma nafx Għawdex hux inkluż.

  Antoine Vassallo
  7 Vajringa
  Victoria

 • DOREEN CILIA

  By DOREEN CILIA

  Reply

  50, MANTRA, TRIQ IX-XIBER, IBRAGG SWQ2454.

 • Carmelo Schembri

  By Carmelo Schembri

  Reply

  Jekk joghgbok ibatli zerriegha fuq:
  1, Sqaq Numru 1, Triq San Gakbu, Siggiewi

 • Said Hamidouche

  By Said Hamidouche

  Reply

  Can I have the seeds please

 • Said Hamidouche

  By Said Hamidouche

  Reply

  Can I have some seeds please. My address is 71 Triq Il-Pedidalwett High Ridge madliena

 • John Gaty

  By John Gaty

  Reply

  Great idea…..looking forward into getting the seeds.
  Grazzi
  John
  Address…2,Alley 3,Middle Str.Siggiewi SGW1230

 • R Pisani

  By R Pisani

  Reply

  Great idea and initative 🙂

 • Mike Soler

  By Mike Soler

  Reply

  Prosit

 • M,Louise Caruana

  By M,Louise Caruana

  Reply

  Inhobb hafna inkabar il fjuri

 • Rodianne Bray

  By Rodianne Bray

  Reply

  Grazzi tal-inizjattiva. Napprezzaw jekk tibghatilna pakkett d-dar

 • Johanna van Lent

  By Johanna van Lent

  Reply

  Hello Peter,
  Such a lovely initiative. Yes I would be happy to receive all these beautiful seeds.
  How can I apply for them? I can’t read Maltese well enough to understand where to apply and where to leave my address. My home address won’t be published or will it?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *